Людям з порушення зору Звичайна версія

Вкладникам

16.09.2019

КОЛИ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВИПЛАТА ВІДШКОДУВАННЯ

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо в цей час у банку діє тимчасова адміністрація, виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку виведення Фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії договору.

Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

ЯКА СУМА МОЖЕ БУТИ ВИПЛАЧЕНА ВКЛАДНИКУ

У зв’язку із набранням чинності Закону України №2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» у разі початку виведення з ринку  якогось із банків у період з 13 квітня 2022 року до завершення трьох місяців після скасування чи припинення дії воєнного стану вкладникам такого банку Фонд відшкодує усю суму вкладу разом з нарахованими відсотками.

Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану Фонд відшкодовуватиме кошти за вкладами в одному банку в межах 600 тис. грн.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ ТА ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПРЕД’ЯВИТИ

Фонд здійснює виплату коштів вкладникам відповідно до загального реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування) через банки-агенти. Перелік банків-агентів розміщений на сайті Фонду у розділі «Банки-агенти Фонду». Надсилати до Фонду заяви чи будь-які інші документи для отримання відшкодування за вкладом, не потрібно, окрім випадків, наведених нижче.

Для отримання коштів вкладнику необхідно звернутися до банку-агента і пред’явити паспорт та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків* (ідентифікаційний номер).

Виплата відшкодування може бути здійснена уповноваженому представнику вкладника. Для цього у банку-агенті йому необхідно пред’явити паспорт, документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків* (ідентифікаційний номер) та довіреність, засвідчену у встановленому законодавством порядку (нотаріально засвідчену копію довіреності) на отримання коштів.

Інформація про дату початку виплат розміщується на офіційному сайті Фонду (на сторінці банку у розділі «Банки в управлінні Фонду»), на сайті неплатоспроможного банку, публікується в офіційних газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр», а також надається за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-308-108.


*Крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова".

У ЯКИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ПИСЬМОВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО ФОНДУ

У разі наявності спірних питань щодо отримання відшкодування за вкладом у неплатоспроможному банку вкладникам необхідно письмово звертатись до Фонду.

Крім цього, виплата гарантованої суми відшкодування спадкоємцям вкладників здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень.

Для цього спадкоємець повинен надіслати до Фонду:

  • підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання (примірна форма заяви для отримання відшкодування на підставі документу про право на спадщину);
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків* (ідентифікаційний номер);
  • засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;
  • нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини (свідоцтва про право на спадщину).

У разі звернення представника спадкоємця додатково надається нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує статус представника особи.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.


У випадку виявлення у банку-агенті не відповідності реквізитів документів вкладника (наприклад у зв’язку зі зміною/втратою паспорту, зміною прізвища або імені, допущенням помилки під час відкриття банківського рахунку або банківського вкладу) або для актуалізації даних вкладника банку, з дня початку процедури ліквідації якого минуло п’ять років, вкладнику необхідно письмово звернутись до Фонду та надати такі документи:

  • підписану заяву про зміну реквізитів документів для отримання гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання (примірна форма заяви про зміну реквізитів документів для отримання гарантованої суми);
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків* (ідентифікаційний номер);
  • засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі.

Крім цього, до вищезазначених документів необхідно додати:

- у разі заміни паспорту оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки про заміну паспорту та, у разі зміни прізвища, імені, по батькові копію документа про цю зміну (наприклад свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені тощо);

- у разі допущення помилки під час відкриття банківського рахунку або банківського вкладу – копію договору банківського рахунку або банківського вкладу.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються Фондом у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.


*Крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова".

Для отримання інформації про відшкодування Фондом коштів за вкладом у банку, що ліквідується, у полі нижче введіть назву банку, в якому були розміщені кошти, та натисніть кнопку "Знайти".
[select_viplaty]

Документи для завантаження

Примірна форма заяви для отримання відшкодування на підставі документу про право на спадщину
Примірна форма заяви про зміну реквізитів документів для отримання гарантованої суми