Людям з порушення зору Звичайна версія

Вкладники банків, ліквідація яких триває більше 5 років, мають актуалізувати свої дані у Фонді гарантування вкладів

21.09.2021

У зв’язку із набранням чинності змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) коштів за вкладами (далі – Положення), Фонд проводить актуалізацію даних вкладників банків, ліквідація яких триває більше 5 років.

Актуалізувати свої дані у Фонді необхідно тим вкладникам, які ще не отримали гарантовану суму відшкодування за вкладами у таких банках:

 • АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
 • ПАТ «АКТАБАНК»
 • ПАТ «БАНК КАМБІО»
 • ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»
 • АТ «ЗЛАТОБАНК»
 • АТ «ІМЕКСБАНК»
 • ПАТ «КБ «НАДРА»
 • ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
 • ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
 • ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
 • ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
 • АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
 • ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»
 • ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»
 • ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»
 • АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
 • АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
 • АТ «БАНК ВЕЛЕС»
 • ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»
 • ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
 • ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
 • ПУАТ «ФІДОБАНК»
 • ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Для цього вкладникам (представникам вкладника або спадкоємцям) вищезазначених банків необхідно звернутись до Фонду та надати такі документи:

1. Підписану вкладником (представником вкладника або спадкоємцем) заяву про виплату гарантованої суми відшкодування (примірна форма заяви) або заяву про внесення змін до реквізитів для виплати гарантованої суми відшкодування (примірна форма заяви). Заява повинна містити такі обов'язкові реквізити:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • місце проживання заявника або контактна адреса для листування.

Заява, яка не містить усіх обов'язкових реквізитів, залишається без розгляду!

2. Засвідчену особистим підписом вкладника (представника вкладника або спадкоємця) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу вкладника (представника або спадкоємця), з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі.

3. Копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію вкладника (представника вкладника або спадкоємця) в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) або копія сторінки паспорта, в якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова".

Крім цього, до вищезазначених документів необхідно додати:

 • у разі звернення до Фонду представника вкладника або представника спадкоємця вкладника – нотаріально засвідчену копію довіреності;
 • у разі звернення до Фонду спадкоємця вкладника для отримання відшкодування на правах спадщини – оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини (свідоцтва про право на спадщину);
 • у разі звернення до Фонду батьків (усиновлювачів) або опікунів малолітньої особи, опікунів (піклувальників) особи, визнаної недієздатною – додатково до документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи;
 • у разі заміни паспорту – оригінал або нотаріально засвідчену копію документа про заміну паспорта, виданого уповноваженим органом, у якому вказано також реквізити паспорта, що було замінено;
 • у разі виявлення допущеної банком помилки у реквізитах вкладника під час відкриття банківського рахунку або банківського вкладу – копію договору банківського рахунку або банківського вкладу (депозиту).

Звертаємо увагу, що копії документів мають бути чіткими!

За результатом розгляду індивідуального звернення вкладника Фонд персонально інформує заявника, направляючи письмову відповідь на адресу вказану у зверненні.

На період проведення Фондом актуалізації даних вкладників вищезазначених банків інформація про вкладника буде доступною для пошуку та перегляду банками-агентами, але кінцева опція з виплати відшкодування стане можлива тільки після отримання Фондом індивідуального звернення вкладника та актуалізації його даних в реєстрі вкладників.

Ці обмеження не стосуються виплати гарантованої суми спадкоємцям вкладників.

Нагадуємо, відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Довідкова інформація за телефоном «Гарячої лінії» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

 • 0 800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України),
 • 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).

Перелік банків-агентів Фонду.

Документи для завантаження

Зразок заяви про отримання відшкодування вкладником, представником вкладника, спідкоємцем
Зразок заяви про зміну реквізитів вкладника